aa
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » (ilan tarihi 25.10.2013) Arsa Satış İhale İlanıdır

(ilan tarihi 25.10.2013) Arsa Satış İhale İlanıdır

İLANDIR


1-Mülkiyeti Belediyemize ait;
-İlimiz Karagöl  Mahallesinde tapuda Ada:333, Parsel:24’de kayıtlı bulunan  1332,95 m2.lik arsa vasıflı  taşınmaz ile

-İlimiz Karagöl Mahallesinde tapuda Ada:327, parsel:58’de kayıtlı 59,00 m2.lik arsa vasıflı taşınmaz,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile  satılacaktır.

2-İhale  08/11/2013 cuma günü saat 10.30’da Belediyemiz Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İşin muhammen bedeli;

 -İlimiz Karagöl  Mahallesi Ada:333, Parsel:24’de kayıtlı yaklaşık  1332,95 m2.lik taşınmazın muhammen bedeli 633.151,25 TL.olup, muhammen bedelin % 5’i 31.657,56 TL.% 3 geçici teminat 18.994,54 dir.

 -İlimiz Karagöl Mahallesi Ada:327, parsel:58’de kayıtlı 59,00 m2.lik taşınmazın muhammen bedeli 28.025,00 TL.muhammen bedelin % 5’i 1.401,25 TL. % 3 geçici teminat 840,75 TL.dir.
4-İhaleye girecek olanların ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan örneği, ortak girenler için ortak girişim belgesi, vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, geçici teminat ve muhammen bedelin % 5 ini yatırdıklarına dair makbuz ibraz etmeleri gerekir.

5-Bu işe ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 25/10/2013

     
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
27.10.2013
pastırma

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Ardahan Belediyesi - By Lifos Yazılım

Facebook Twitter Google Plus Youtube Rss