aa
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » (ilan Tarihi 07.02.2014) DOLMUŞ HATTI İHALE İLANI / BU İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR

(ilan Tarihi 07.02.2014) DOLMUŞ HATTI İHALE İLANI / BU İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR

(ilan Tarihi 07.02.2014) DOLMUŞ HATTI İHALE İLANI / BU İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI                   

1- Ardahan Belediyesi, Mücavir alan ve Belediye sınırları içinde ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere aşağıda belirtilen 3 ayrı hat güzergahında toplam 26 Adet 11+1 Minibüs D plaka (Dolmuş)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir..

BİRİNCİ HAT (GÜZERGAHI)

  -Ardahan Üniversitesi Kampüs (Cemal TURAL Fidanlığı Karşısı)- 25.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı-Kars Caddesi-Kars Köprüsü-Cumhuriyet Caddesi-İl Tarım Müdürlüğü-Merkez Camii- İnönü Caddesi- Belediye Hizmet Binası- PTT Binası- İş Bankası- Atatürk Caddesi- Kura Köprüsü- Halilefendi Mahallesi-Bahtiyar Vahapzade Caddesi (Kale Yanı) son durak Yüksek Okul (Yeni Cezaevi) (8 Adet)

İKİNCİ HAT (GÜZERGAHI) 

-Ardahan Üniversitesi Kampüs (Cemal TURAL Fidanlığı karşısı) Çerce Yolu- İl Jandarma Komutanlığı yanı- Edip Çanakçı Caddesi- Bölge Trafik Şübe Müdürlüğü- Emek 2 Fırın- Vatan Talebe Yurdu- Telekom- Kazım Karabekir Caddesi- Özel İdare Binası- Fevzi Çakmak Caddesi- Şehir Stadyumu- Erzurum Caddesi- Eski Toki- Emniyet Müdürlüğü- Son Durak (Sarıçam Kız Yurdu) (10 Adet)

ÜÇÜNCÜ HAT (GÜZERGAHI)

-Ardahan Üniversitesi Kampüs (Cemal TURAL Fidanlığı karşısı) Çerce Yolu Son Durak KYK 500 Kişilik Yurt (A ve B Bloklar) (8 Adet)

2- İhale 19/02/2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İşin muhammen bedeli;

Birinci hatta her bir       D Plakanın Muhammen Bedeli 85.000,00 TL+KDV olup; %3 geçici teminatı 2.550,00 TL. + Muhammen bedelin % 10’u  Peşinat 8.500,00 TL. dir.


İkinci  hatta her bir        D Plakanın Muhammen Bedeli 65.000,00 TL+KDV olup; %3 geçici teminatı 1.950,00 TL. + Muhammen bedelin % 10’u  Peşinat 6.500,00 TL. dir.

Üçüncü hatta her bir     D Plakanın Muhammen Bedeli 45.000,00 TL+KDV olup; %3 geçici teminatı 1.350,00 TL. + Muhammen bedelin % 10’u  Peşinat 4.500,00 TL. dir.

4- İhaleye Katılacak olanlar
a)- Tebligat için kanuni İkametgah Adresi.
b)- Şirket adına katılacaklardan vekaletname ve imza sirküleri.
c)- İstenilen belgeler asıl ve noter tasdikli 2014 yılına ait olacaktır.
d)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
e)– Muhammen bedelin %3’ ü geçici teminat ve muhammen bedelin % 10 ‘u peşinatın yatırıldığına dair dekont
f)- İhale şartname bedeli 250,00 TL yi yatırdığına dair dekont
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediyemiz Encümeni yetkilidir.
6-  İhale karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanabilir veya iptal edilebilir.
7-  İhale Bedelinin %50’ si peşin olup, kalan kısmı en geç 30 gün içinde ödenecektir.
8- Her türlü vergi, resmi harç, pul ve noter giderleri alıcıya aittir.
9- İhale şartname bedeli 250.00.TL dir.
10- İhaleye katılacak olanların Belediyemize ( su, emlak, kira, icar v.s. ) borcu bulunmadığına dair belge sunmaları gerekmektedir.
11- İtilafların halinde Ardahan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12- Geçici teminat ile % 10 peşinat bedelleri ihale saatine kadar Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.
13- Bu işe ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

07/02/2014           ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI


10.02.2014
pastırma

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Ardahan Belediyesi - By Lifos Yazılım

Facebook Twitter Google Plus Youtube Rss