aa
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » (İlan Tarihi 02.05.2014) ARÜ ÇAMLIÇATAK KAMPÜSÜ-YÜKSEKOKUL ARASI DOLMUŞ İHALESİ

(İlan Tarihi 02.05.2014) ARÜ ÇAMLIÇATAK KAMPÜSÜ-YÜKSEKOKUL ARASI DOLMUŞ İHALESİ

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI1- Ardahan Belediyesi, Mücavir alan ve Belediye sınırları içinde ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere aşağıda belirtilen hat güzergâhında 6 Adet 11+1 Minibüs D plaka (Dolmuş) Hattı On (10) yıllık süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

HAT (GÜZERGÂHI)

          — Ardahan Üniversitesi Kampüs (Cemal TURAL Fidanlığı Karşısı)- 25.Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı-Kars Caddesi-Kars Köprüsü-Cumhuriyet Caddesi-İl Tarım Müdürlüğü-Merkez Camii- İnönü Caddesi- Belediye Hizmet Binası- PTT Binası- İş Bankası- Atatürk Caddesi- Kura Köprüsü- Halilefendi Mahallesi-Bahtiyar Vahapzade Caddesi (Kale Yanı) son durak Yüksek Okul (Yeni Cezaevi) (6Adet)

      2- İhale 06 / 05 / 2014  Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İşin muhammen bedeli;  Bu Güzergahta her bir  D Plakanın Muhammen Bedeli 85.000,00 TL+KDV olup; %3 geçici teminatı 2.550,00 TL. + Muhammen bedelin % 10’u Peşinat 8.500,00 TL. dir.

   4- İhaleye Katılacak olanlar
a)- Tebligat için kanuni İkametgâh Adresi.
b)- Şirket adına katılacaklardan vekâletname ve imza sirküleri.
c)- İstenilen belgeler asıl ve noter tasdikli 2014 yılına ait olacaktır.
d)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
e)– Muhammen bedelin %3’ ü geçici teminat ve muhammen bedelin % 10 ‘u peşinatın yatırıldığına dair dekont
f)- İhale şartname bedeli 250,00 TL yi yatırdığına dair dekont
5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediyemiz Encümeni yetkilidir.
6-  İhale karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde üst yönetici tarafından onaylanabilir veya iptal edilebilir.
7-  İhale Bedelinin %50’ si peşin olup, kalan kısmı en geç 30 gün içinde ödenecektir.
8- Her türlü vergi, resim, harç, pul ve noter giderleri alıcıya aittir.
9- İhale şartname bedeli 250,00.TL dir.
10- İhaleye katılacak olanların Belediyemize ( su, emlak, kira, icar v.s. ) borcu bulunmadığına dair belge sunmaları gerekmektedir.
11- İtilafların halinde Ardahan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12- Geçici teminat ile % 10 peşinat bedelleri ihale saatine kadar Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.
13- Bu işe ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.       
                                                                                                              

                                                              ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 


04.05.2014
pastırma

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Ardahan Belediyesi - By Lifos Yazılım

Facebook Twitter Google Plus Youtube Rss